Tuesday, February 17, 2009

اهل کاشانم - شعراز سهراب سپهری - شعرخوانی و موزیک گذاری از اسماعیل وفا یغمایی - کلیپ اززری اصفهانی

0 comments

سوار خواهد آمد - اواز مرضیه - شعر سیمین بهبهانی - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

Tuesday, September 16, 2008

بهار زمستانی - شعر اسماعیل وفا با صدای شاعر - کلیپ اززری اصفهانی

0 comments

ایرانی بر پا خیز - شعر ازا سماعیل وفا یغمایی - آهنگ از محمد شمس - آواز دکتر ظاهرزاده - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

خلق بیکرانه - ترانه از اسماعیل یغمایی - آهنگ و آواز طاهرزاده - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

سرود قهرمانان درزنجیر -برای زندانیان سیاسی ایران - شعر اسماعیل وفا یغمایی - آهنگ و تنظیم از ش- روحانی - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

هله ای ملت ایران خیزش - شعر اسماعیل وفا یغمایی آهنگ از مشایخی - ویدئو کلیپ اززری اصفهانی

0 comments

Sunday, September 14, 2008

اصفهان نصفه جهان - آهنگ یاحقی - ویدئو کلیپ از زری اصفهانی

0 comments
Isfahan

رباعیات مهدی یعقوبی - میلاد - شعرخوانی و ویدئو کلیپ اززری اصفهانی

0 comments
Robaiat-Mehdi-Yaghoobi( رباعیات مهدی یعقوبی ( میلاد

Saturday, September 13, 2008

ترا دزدیدم - شعر - اجرا و ویدئو کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

Saturday, August 30, 2008

یک ترانه نوروزی - شعر و شعرخوانی و کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

نه به حجاب - شعر و شعرخوانی و کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

عشق می اید - شعر - صدا و کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

بوسه - شعر و صدا و کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

درگلوی تو چه خوش می رقصد - شعر از زری اصفهانی - کلیپ از زری اصفهانی .

0 comments

گل ناز -شعر ازد کتر حمیدی شیرازی - کلیپ و شعرخوانی از زری اصفهانی

0 comments

کاریکاتورهای توفیق عقیلی - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

ماه بالای سر آبادیست - شعر از سپهری - دکلمه و موزیک گذاری اسماعیل وفا - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

محتسب - موزیک و آواز گروه همای مستان - کلیپ و شعرخوانی از زری اصفهانی

0 comments

سرود ای آزادی - شعر از اسماعیل وفا - کلیپ اززری اصفهانی

0 comments

سرود میلیشیا - شعر از اسماعیل یغمایی - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

خاوران چشم اشگبار وطن هرگز فراموش نمیشوی- کلیپ از زری اصفهانی - شعر از خانم هما سرشار

0 comments

کاوه میهن - شعر اسماعیل وفا یغمایی - آهنگ از محمد شمس - با صدای خانم مرضیه - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

شعری از شهید سعید سلطانپور - دکلمه و موزیک توسط اسماعیل وفا - کلیپ از زری اصفهانی

0 comments

بهار بزرگ - شعر اسماعیل وفا - موزیک - استاد شمس - آواز دکتر طاهرزاده - ویدئو کلیپ از دکترزری اصفهانی

0 comments

Wednesday, December 19, 2007

شعری از مجموعه غزل های ماتیلده از پابلو نرودا - ترجمه فرهاد غیرانی . - با اجرای امسایعل وفا یغمایی

0 comments

باز باران - گلچین گیلانی - اجرا زری اصفهانی - اسلاید شو - زری اصفهانی

0 comments

Tuesday, December 18, 2007

یک غزل از حافظ - اجرا از زری اصفهانی - اسلاید شو- زری اصفهانی

0 comments

بوسه می چکد از ستاره ها - شعرزری اصفهانی - صدا و اسلاید شو - زری اصفهانی

0 comments

غزل حافظ - اجرا زری اصفهاانی

0 comments